Transkripsjonstjenester – ikke bare for de få utvalgte

1.5€
Per audio minute

24 hours
Turnaround time

99%
Accuracy

Transkripsjonstjenester – ikke bare for de få utvalgte

Transkripsjon innebærer alt som har å gjøre med omgjøring av lyd til tekst, altså skriftlig gjengivelse av språk. Når du tenker på transkripsjon så tenker du kanskje at det er forbeholdt visse bedrifter og visse industrier, men å omgjøre lyd til tekst kan være verdifullt for bedrifter av alle størrelser. Kanskje trenger du et møteopptak gjort om fra mp3 til tekst, eller en konferanse gjort om til en instruksjonsmanual? Ethvert prosjekt er unikt og krever sine egne løsninger, men uansett hva du trenger transkribert, så er nøyaktighet og pålitelighet nøkkelen til en god transkripsjon.

For å forsikre at du får best mulig resultat er det viktig at den som transkriberer vet hva de gjør, og har hodet på rett sted. En god transkriberer er oppmerksom og god til å lytte, jobber hurtig og med presisjon, og er profesjonell og pålitelig i tillegg til at de trygt oppbevarer og lagrer informasjonen de jobber med.

På mange måter kan transkripsjon sammenlignes med det å løpe et maraton. Man må jobbe effektivt og ofte forholde seg til korte tidsfrister, så man må jobbe nøyaktig og være dedikert til arbeidet sitt. Man kan også komme over mange forskjellige utfordringer på veien til det ferdige resultatet, og må kunne tilpasse seg til å løse problemer som vanskelige aksenter eller dialekter, komplekse ord, deler med dårlig lydkvalitet eller deler som er helt uhørlige, spesifikk terminologi og så videre.

Det finnes selvfølgelig programmer som automatisk kan transkribere både lyd og video til tekst – noe som ofte er et rimeligere alternativ enn en mer organisk tilnærming – men denne typen transkripsjon vil alltid ha sine begrensninger og gir gode resultater bare når den transkriberte teksten blir redigert og finpusset av profesjonelle. For utmerkede resultater er det ingenting som slår den menneskelige faktoren når det kommer til transkripsjon til tekst.